PAROCHIE H.ANTONIUS ABT – RIEL            terug naar het begin

Kerkstraat 3 5133 AJ Riel

 

NOODNUMMER PASTORAAL TEAM: 06.83 40 97 87.

Pastoor J. Demmers, tel. 013-5081215, email: j.demmers@naardekerk.nl

Parochie-vicaris J.van Velthoven, tel 0161-233743, email: kapelaanvanvelthoven@gmail.com

Diaken G. Fennema, tel. 06.30948209, email: gfennema@kpnmail.nl

Diaken-assistent J. Smies, tel. 013-5144174, email: diakenjsmies@home.nl

Pastoraal-werkster P. Vermeulen-Dekker, tel. 06.51958259, email: p.vermeulendekker@gmail.com

 

Website: www.parochiealphenriel.nl

 

Parochiebijdrage: NL36Rabo0102305889 tnv Kerkbestuur Antonius Abt te Riel.

 

Opgave van misintenties (10,50 euro) bij Jeannette Wouters, Oude Tilburgsebaan 36, 5133 BE Riel of per e-mail: misintentie.riel@gmail.com.

 

Weekendvieringen in de regio

zaterdag 17.00 uur: Gilze*

zaterdag 19.00 uur: Alphen

zaterdag 19.00 uur: Baarle-Nassau

zondag 09.30 uur: Riel

zondag 09.30 uur: Ulicoten

zondag 11.00 uur: Chaam*

* altijd eucharistieviering

 

 


De restauratie van ons kerkgebouw nadert de voltooiing. We missen nog de laatste loodjes!

 

                                                                       Hoofdaltaar

 

De kerk is niet zo maar een stenen gebouw. Zij is het middelpunt van ons dorp. De torenspits wijst naar boven als teken van hoop en is al van heel ver te zien als herkenningspunt van Riel. Zij is het erfgoed van onze voorouders dat we moeten koesteren en behouden. Het is de centrale plek waar wij kunnen samenkomen bij vreugde en verdriet. Een dorp zonder kerk is als een dorp zonder hart.

 

De gemeente, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en het parochiebestuur vonden het verantwoord heel veel geld in de restauratie van dit prachtige gebouw te steken.

Maar..... de gebrandschilderde ramen en de twee overige glas-in-lood ramen van het hoofdaltaar vallen buiten de subsidie. Ze moeten nodig gerenoveerd worden. Het glas valt er al bijna uit. Daarom doen wij een beroep op u. Wij vragen uw steun voor dit ontbrekende deel, waarvan de kosten voorlopig zijn beraamd op + € 20.000.

 

U kunt helpen door uw bijdrage te storten op bankrekening NL36 RABO 01023 05 889 of op NL13 INGB 000 27 55 847 ten name van Kerkbestuur Antonius Abt te Riel onder vermelding van “glas-in-lood”. Ook staat er achter in de kerk een collectebus waarin u uw gift kunt deponeren.

 

Ook figuurlijk kunt u uw steentje bijdragen aan deze actie door het kopen van een “granietstenen” kaarsje met de afbeelding van onze mooie kerk. 

In het Goirles Belang en achter in de kerk zal regelmatig melding gemaakt worden van de actuele stand van deze inzamelactie.

Samen moeten we toch de laatste loodjes op kunnen brengen.

 

Actiecomité  “Riel redt glas-in-lood ramen”

Parochiebestuur H. Antonius Abt Riel

 

Jeanne van den Brand-Vriens

Zandeind 33, 5133 AB Riel

telefoon 013-5181370

 

Theo Smulders

Liefkenshoek 3, 5133 TD Riel

telefoon 013-5181617

 terug naar het begin