Riel redt glas-in-lood ramen  H.Antonius Abt Riel

 

interieur Riel kerk

 

De restauratie van ons kerkgebouw nadert de voltooiing. We missen nog de laatste loodjes!

 

 

Hoofdaltaar

 

De kerk is niet zo maar een stenen gebouw. Zij is het middelpunt van ons dorp.
De torenspits wijst naar boven als teken van hoop en is al van heel ver te zien als herkenningspunt van Riel.
Zij is het erfgoed van onze voorouders dat we moeten koesteren en behouden. Het is de centrale plek waar
wij kunnen samenkomen bij vreugde en verdriet. Een dorp zonder kerk is als een dorp zonder hart.

 

De gemeente, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en het parochiebestuur vonden het verantwoord heel veel geld in
de restauratie van dit prachtige gebouw te steken.

Maar.de gebrandschilderde ramen en de twee overige glas-in-lood ramen van het hoofdaltaar vallen buiten de subsidie.
Ze moeten nodig gerenoveerd worden. Het glas valt er al bijna uit. Daarom doen wij een beroep op u. Wij vragen uw steun voor dit ontbrekende deel waarvan de kosten voorlopig zijn beraamd op + € 20.000.

 

 

 

U kunt helpen door uw bijdrage te storten op bankrekening NL36 RABO 01023 05 889
of op NL13 INGB 000 27 55 847 ten name van Kerkbestuur Antonius Abt te Riel onder

 vermelding van “glas-in-lood”.

 

Ook staat er achter in de kerk een collectebus waarin u uw gift kunt deponeren.

 Vorige