H.Antonius abt
werd omstreeks het jaar 250 geboren in Egypte. Zijn ouders waren welgestelde mensen. Na hun dood schonk Antonius op 20 jarige leeftijd alle bezittingen aan de armen en trok zich terug tot aan de rand van de Arabische  woestijn. Hier verbleef hij in eenzaamheid en leefde boetvaardig. Maar hij kon niet voorkomen dat bezoekers tot hem doordrongen en velen zich in zijn nabijheid in de eenzaamheid terugtrokken. Antonius gaf aan deze volgelingen leiding in zijn levenswijze, meer op aandrang dan vanuit zichzelf. Daarom trok hij verder de woestijn in richting Nijl. Op aanwijzingen van de kooplieden die in de karavaan meetrokken, vond hij een geschikte plaats om alleen te zijn, dicht bij God. Maar ook daar wisten zijn volgelingen hem te vinden. Antonius stierf op 105 jarige leeftijd en zijn volgelingen hebben hem, op verzoek van Antonius, op een 'onbekende' plek in de woestijn begraven. 

Antonius is de eerste kluizenaar en vader van de monniken geworden.Hij maakte zich voor de kerk verdienstelijk door de geloofsgetuigen tijdens de vervolging onder Diocletianus te steunen en de heilige
Athanasius bij te staan in de strijd tegen de Arianen. Deze Athanasius heeft de levensbeschrijving over de heilige Antonius op schrift gezet en deze  beschrijving is eeuwenlang het leerboek van de ascese geweest. Snel na zijn dood ontving Antonius de bijnaam "de Grote". Zijn gebeente werd  later overgebracht naar de St.Julius kerk in Arles (Frankrijk). Sinds 1491 worden zijn relieken in deze kerk bewaard.
Vanwege zijn agrarische afkomst werd Antonius de patroon van de boeren. Zijn bijnaam Antonius met het varken is ontstaan vanuit de middeleeuwen. De verpleegorde, de Antonieten, mochten hun varkens vrij laten rondlopen in de dorpen, als vergoeding voor hun verpleging. Deze varkens droegen een belletje om hun nek als teken dat zij van de verpleegorde waren. Op 17 januari werden deze varkens geslacht en na ze gezegend te hebben werd het vlees onder de armen verdeeld.

Patroon van: Wevers, slagers, suikerbakkers, mandenmakers, begrafenisondernemers, zwijnenhoeders, varkens, huisdieren.
Patroon tegen: pest, ziekten, vuur, veeziekten.

Vorige