PAROCHIE H. ANTONIUS ABT RIEL

 

 

Donderdag 1 September 2016

11:00 uur Uitvaartdienst Lambert van Duren

 

Vrijdag 2 September 2016

11:00 uur Uitvaartdienst Wim van Eijck

 

Zondag 4 September 2016

9:30 uur Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor St. Cecilia

Collectanten: Mw. Schellekens; Dhr. Schellekens;

Intenties: overleden familie Huijbregts Vermeer; jrgt. Drik Vermeer;

Nelly Vermeer- van Erven; jrgt. ouders van Erven de Laat en Piet;

ouders Vermeer- Mutsaers en overleden Fam.; Rietje Broeren- van Caulil; An Horrevorts- Santegoets;

 

 

Misintenties:(10,50 euro) kunt u opgeven bij Jeannette Wouters, Oude Tilburgsebaan 36, 5133 BE Riel, of per mail: misintentie.riel@gmail.com