Vrijwilligers Riel                    terug naar het begin                                                    


Gelukkig hebben wij in Riel de beschikking over + 165 vrijwilligers, op wie het parochiebestuur altijd een beroep kan doen. Zij zijn werkzaam in verschillende groepen:

avondwake

bezorgingsgroep

bloemversiering

collectanten

diaconie en missie

kerkhofwerkers

kind en geloof (bovenbouw)

kind en geloof (middenbouw)

kind en geloof (onderbouw)

klusjesgroep

poetsgroep